Nasze inicjatywy

Akademia Liderów RP

Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem szkoleniowym skierowanym do środowiska akademickiego, mającym na celu odkrywanie i wzmacnianie kompetencji młodych liderów.

Magazyn „Koncept”

Magazyn Akademicki „Koncept” wychodzący od listopada 2012 roku, to jedno z największych pism akademicko – studenckich wydawanych w Polsce.

Klub Lidera Rzeczypospolitej

Klub Lidera Rzeczypospolitej to ogólnopolski projekt zrzeszający młodych, którzy chcą działać na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Portal istotnie.pl

istotnie.pl to przestrzeń dla studentów, środowisk akademickich oraz niezależnych badaczy, na którym znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące życia studenckiego, innowacji, przedsiębiorczości oraz działalności naukowej.

Inwestuj w młodych

Głównym celem projektu jest budowanie marki Fundacji oraz promowanie naszej misji.

Start Na Rynku Pracy

„Start na rynku pracy” to pierwszy w Polsce projekt badawczy, którego celem jest zdiagnozowanie wyzwań stojących przed studentami i absolwentami w ich przygotowaniach do wchodzenia na rynek pracy.

Liderzy Wspólnoty

Ideą „Liderów Wspólnoty” jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym.

Stanisław Moniuszko – Ojciec polskiej opery narodowej

Ideą przewodnią jest edukacja młodych ludzi z terenu całej Polski. Niezwykle ważne jest dziś, by młodzi nie zapominali o wybitnych osobach, które na stałe wpisały się i ukształtowały historię Polski .

Przedsiębiorczy Żak

Celem głównym projektu jest comiesięczna edukacja ekonomiczna studentów, absolwentów, kadry akademickiej i środowisk studencko-akademickich z terenu całej Polski

Kongres Liderów RP

Ideą Kongresu Liderów Rzeczypospolitej jest stworzenie ośrodka debaty młodych w zakresie działalności publicznej, zawodowej i społecznej.

Bliżej Demokracji

Projekt „Bliżej Demokracji” to czwarta edycja polsko-gruzińsko-ukraińskiej szkoły liderów organizowanej wspólnie przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Bal Konstytucji i 11.11

Celem balów jest zgromadzenie młodych zaangażowanych w działalność społeczną z całej Polski by wspólnie świętować rocznice uchwalenia Konstytucji

Piknik Wojskowy

Polsko-amerykański piknik wojskowy na błoniach PGE Narodowy. Wydarzenie związane jest z wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa w Polsce.

Freedom Summit 2017

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych wspólnie z European Young Conservatives zorganizowała doroczną konferencję Freedom Summit 2017 w Warszawie

Air Show 2017

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW 2017 to przede wszystkim święto lotnictwa. Największy event lotniczy w Polsce odbył się 26 i 27 sierpnia 2017 r. W pokazach wzięło udział 11

Forum Portowe

Forum Portowe współorganizowane jest przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych oraz Zarząd Portów Gdańska, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Inicjatywa cieszy się dużym