Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

to grupa młodych ludzi integrująca i angażująca środowisko akademicko-studenckie do działań społecznych.

Dowiedz się więcej

Działalność fundacji

Celem powołania Fundacji jest integracja środowiska studencko-akademickiego i budowania między nimi obszarów współpracy.

Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

Fundacja inicjuje zarówno własne działania, jak również włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje, zwiększając ich zasięg i zakres oddziaływania. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, czy nawet doraźna pomoc polskim kombatantom czy Polakom mieszkającym na wschodzie. Osoby tworzące środowisko Fundacji organizowały dotychczas takie wydarzenia jak: Świąteczna Paczka, lekcje obywatelskie dla młodzieży licealnej.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejmuje wspólne inicjatywy z innymi – samorządami studenckimi, stowarzyszeniami oraz innymi fundacjami – zajmuje się wymianą informacji między nimi, inicjowaniem oraz koordynowaniem wspólnych przedsięwzięć. Członkowie i współpracownicy Fundacji uczestniczą w organizacji wielu dużych wydarzeń studenckich i młodzieżowych odbywających się cyklicznie w całej Polsce.

Cele fundacji

Wydawanie Magazynu
Akademickiego „Koncept”

Działalność edukacyjna, informacyjna i promocyjna w zakresie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych

Identyfikacja potrzeb, dawanie narzędzi i wspieranie niesienia pomocy potrzebującym (szczególnie kombatantom i Polakom poza granicami kraju) – w duchu służby i pracy społecznej

Zabieranie głosu w ważnych dla Polski tematach związanych z patriotyzmem, historią oraz sprawach społecznych poprzez aktywność w przestrzeni publicznej – happeningi, wystawy, akcje i gry miejskie

Inicjowanie w przestrzeni publicznej wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych

Promocja wartości chrześcijańskich oraz obywatelskich w przestrzeni publicznej – szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej

Organizacja oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje – wydarzeń o charakterze patriotycznym, światopoglądowym

Wyzwolenie w młodych ludziach energii oraz inspiracja do własnej przedsiębiorczości i inicjatywy, a także zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie

Władze fundacji

Piotr Rydzewski

Piotr Rydzewski

Prezes Zarządu

Student Uniwersytetu w Białymstoku, od 6 lat instruktor ZHR w stopniu podharcmistrza, komendant Północno-Wschodniej Chorągwi Harcerzy im. Św. Michała Archanioła. Społecznik, pomysłodawca i koordynator wielu młodzieżowych projektów. Członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem – koordynator Zespołu ds. Polityki Informacyjnej i Komunikacji oraz Zespołu Doraźnego ds. Wspierania Systemu Ochrony Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży.

Dr Jakub Greloff

Dr Jakub Greloff

Przewodniczący Rady Fundacji

Doktor nauk społecznych, absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, oraz nauk o polityce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także studiów w Instytucie Nauk Ekonomicznych, gdzie uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration Polskiej Akademii Nauk. Harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej.

Tomasz Skorupski

Tomasz Skorupski

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Obecnie realizuje studia Koźmiński MBA FINANSE. Absolwent podyplomowych studiów CSR oraz magisterskich z Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Podczas studiów odpowiedzialny za wprowadzenie magazynu akademickiego „Koncept” na rynek. Zawodowo związany z branżą telekomunikacyjną. Trener liderów NGO’s, ekspert w dziedzinie telekomunikacji. Posiada certyfikat PRINCE 2 Foundation oraz Practitioner.

Przemysław Zyra

Przemysław Zyra

Członek Rady Fundacji

Absolwent ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, a także studiów podyplomowych Administracji WSAP. Pracował w biznesie, administracji i III sektorze. Obecnie przedsiębiorca i szkoleniowiec. Aktywny instruktor ZHR odpowiedzialny za kształcenie.

Zespół fundacji

Katarzyna Płocha

Katarzyna Płocha

Koordynatorka Biura Fundacji

Aleksandra Klimkowska

Aleksandra Klimkowska

Redaktor naczelna Magazynu Akademickiego "Koncept"

Valeryia Shylai

Valeryia Shylai

Grafik Kreatywna

Karol Jędruszek

Karol Jędruszek

Kierownik projektu Klub Lidera Rzeczypospolitej

Michał Gratkowski

Michał Gratkowski

Koordynator projektu Akademia Liderów Rzeczypospolitej

Daniel Juszko

Daniel Juszko

Koordynator Projektów

Nasze inicjatywy

Akademia Liderów RP

Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem szkoleniowym skierowanym do środowiska akademickiego, mającym na celu odkrywanie i wzmacnianie kompetencji młodych liderów.

Magazyn „Koncept”

Magazyn Akademicki „Koncept” wychodzący od listopada 2012 roku, to jedno z największych pism akademicko – studenckich wydawanych w Polsce.

Klub Lidera Rzeczypospolitej

Klub Lidera Rzeczypospolitej to ogólnopolski projekt zrzeszający młodych, którzy chcą działać na rzecz lokalnego społeczeństwa.

Kolegium Legislacji

To tygodniowe spotkanie edukacyjne umożliwiające udział w serii wykładów i warsztatów poświęconym zagadnieniom prawnym i społecznym prowadzonym przez grupę wyspecjalizowanych prawników, polityków, urzędników i inne osoby pełniące istotne funkcje w aparacie państwowym RP.

To Się Nadaje

#ToSięNadaje, czyli jedyne miejsce w sieci, które nadaje się dla studentów, i nie tylko. Jeśli chcesz posłuchać rozmów z ludźmi, którzy wiedzą jak osiągnąć sukces, rozwijać siebie, ale i swoje projekty, wpadnij do nas, obiecujemy, że zostaniesz na dłużej – WCIĄGAMY!

Inwestuj w młodych

Głównym celem projektu jest budowanie marki Fundacji oraz promowanie naszej misji.
Chcemy dotrzeć z naszymi przekazami i celami do szerokiego grona odbiorców, aby móc kształtować świadomą markę Fundacji nie tylko poprzez projekty, które realizujemy.

Partnerzy

Kontakt

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

NIP: 701-03-46-695
REGON: 146179980
KRS: 0000425007
e-mail: kontakt@fim.edu.pl

Statut Fundacji w wersji PDF

Adres rejestrowy i korespondencyjny

ul. Solec 81b lok. 73a,
00-382 Warszawa

Biuro Fundacji

ul. Rakowiecka 1/3 lokal 7
02-517 Warszawa

[wpcaptcha]