Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

to grupa młodych ludzi integrująca i angażująca środowisko akademicko-studenckie do działań społecznych.

Dowiedz się więcej

Działalność fundacji

Celem powołania Fundacji jest integracja środowiska studencko-akademickiego i budowania między nimi obszarów współpracy.

Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu oraz historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania.

Fundacja inicjuje zarówno własne działania, jak również włącza się w wydarzenia organizowane przez inne organizacje, zwiększając ich zasięg i zakres oddziaływania. Wśród tych przedsięwzięć znajdują się m.in. różnego rodzaju akcje happeningowe, gry i akcje miejskie, wydarzenia edukacyjne i szkoleniowe, wystawy, spotkania dyskusyjne, czy nawet doraźna pomoc polskim kombatantom czy Polakom mieszkającym na wschodzie. Osoby tworzące środowisko Fundacji organizowały dotychczas takie wydarzenia jak: Świąteczna Paczka, lekcje obywatelskie dla młodzieży licealnej.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych współpracuje z osobami podejmującymi liczne działania społeczne na swoich uczelniach, w środowiskach studenckich czy szkolnych, grupach parafialnych oraz młodzieżowych. Podejmuje wspólne inicjatywy z innymi – samorządami studenckimi, stowarzyszeniami oraz innymi fundacjami – zajmuje się wymianą informacji między nimi, inicjowaniem oraz koordynowaniem wspólnych przedsięwzięć. Członkowie i współpracownicy Fundacji uczestniczą w organizacji wielu dużych wydarzeń studenckich i młodzieżowych odbywających się cyklicznie w całej Polsce.

Cele fundacji

Wydawanie Magazynu
Akademickiego „Koncept”

Działalność edukacyjna, informacyjna i promocyjna w zakresie postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych

Identyfikacja potrzeb, dawanie narzędzi i wspieranie niesienia pomocy potrzebującym (szczególnie kombatantom i Polakom poza granicami kraju) – w duchu służby i pracy społecznej

Zabieranie głosu w ważnych dla Polski tematach związanych z patriotyzmem, historią oraz sprawach społecznych poprzez aktywność w przestrzeni publicznej – happeningi, wystawy, akcje i gry miejskie

Inicjowanie w przestrzeni publicznej wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych

Promocja wartości chrześcijańskich oraz obywatelskich w przestrzeni publicznej – szczególnie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej

Organizacja oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje – wydarzeń o charakterze patriotycznym, światopoglądowym

Wyzwolenie w młodych ludziach energii oraz inspiracja do własnej przedsiębiorczości i inicjatywy, a także zaangażowania w sprawy społeczne i obywatelskie

Władze fundacji

Tomasz Skorupski

Tomasz Skorupski

Prezes Zarządu

Absolwent Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Socjologii na UKSW. Jeszcze podczas studiów odpowiedzialny za wprowadzenie Magazynu Akademickiego „Koncept” na rynek. Od początku kariery zawodowej związany z branżą telekomunikacyjną, gdzie kierował projektami z innowacyjnej gospodarki. Trener liderów NGO’s, ekspert w dziedzinie telekomunikacji. Podharcmistrz ZHR.

Dr Jakub Greloff

Dr Jakub Greloff

Przewodniczący Rady Fundacji

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, oraz nauk o polityce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego; obecnie studiuje na Executive Master of Business Administration w Polskiej Akademii Nauk; prowadzi badania nad filozofią polityki oraz pamięcią zbiorową; jest ekspertem w zakresie międzynarodowych stosunków kulturalnych. Harcmistrz ZHR.

Andrzej Lipson

Andrzej Lipson

Członek Rady Fundacji

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Edukacja dorosłych oraz zarządzanie oświatą. Zawodowo związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Podharcmistrz ZHR, wolontariusz: Itaka Centrum Poszukiwania Ludzi Zaginionych, Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Przemysław Zyra

Przemysław Zyra

Członek Rady Fundacji

Absolwent Ekonomii Sektora Publicznego Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Harcmistrz ZHR, organizator kształcenia instruktorów harcerskich. Zajmuje się ryzykiem kredytowym.

Zespół fundacji

Dominika Palcar

Dominika Palcar

Dyrektor Fundacji

Konrad Pytlakowski

Konrad Pytlakowski

Kierownik projektu Akademia Liderów Rzeczypospolitej

Anna Brzozowska

Anna Brzozowska

Koordynator projektu Akademia Liderów Rzeczypospolitej

Mateusz Zardzewiały

Mateusz Zardzewiały

Redaktor naczelny magazynu akademickiego Koncept

Rafał Więckiewicz

Rafał Więckiewicz

Redaktor naczelny portalu istotnie.pl

Nasze inicjatywy

Akademia Liderów RP

Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem szkoleniowym skierowanym do środowiska akademickiego, mającym na celu odkrywanie i wzmacnianie kompetencji młodych liderów.

Magazyn „Koncept”

Magazyn Akademicki „Koncept” wychodzący od listopada 2012 roku, to jedno z największych pism akademicko – studenckich wydawanych w Polsce.

Start Na Rynku Pracy

„Start na rynku pracy” to pierwszy w Polsce projekt badawczy, którego celem jest zdiagnozowanie wyzwań stojących przed studentami i absolwentami w ich przygotowaniach do wchodzenia na rynek pracy.

Stanisław Moniuszko – Ojciec polskiej opery narodowej

Ideą przewodnią jest edukacja młodych ludzi z terenu całej Polski. Niezwykle ważne jest dziś, by młodzi nie zapominali o wybitnych osobach, które na stałe wpisały się i ukształtowały historię Polski .

Liderzy Wspólnoty

Ideą „Liderów Wspólnoty” jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym.

Portal istotnie.pl

istotnie.pl to przestrzeń dla studentów, środowisk akademickich oraz niezależnych badaczy, na którym znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące życia studenckiego, innowacji, przedsiębiorczości oraz działalności naukowej.

Partnerzy

Kontakt

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73a,
00-382 Warszawa
NIP: 701-03-46-695
REGON: 146179980
KRS: 0000425007
e-mail: kontakt@fim.edu.pll

Statut Fundacji w wersji PDF

[wpcaptcha]