#Dowiedz Się! - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

W dn. 11-15 sierpnia mieliśmy okazję przeprowadzić nasz nowy projekt, czyli 5-dniowe szkolenie z zakresu aktywnej polityki informacyjnej pod nazwą #DowiedzSię.

„Dowiedz Się” miało odpowiedzieć na problem, który zdiagnozowaliśmy jako Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych. Wiele organizacji mimo tworzenia niesamowitych inicjatyw nie potrafi dotrzeć do szerokiego grona odbiorców ze względu na braki kompetencyjne z zakresu tworzenia polityki informacyjnej, dlatego, wychodząc temu naprzeciw postanowiliśmy wypełnić tę lukę.
Udało się to, dzięki finansowaniu projektu ze środków NoweFIO Narodowego Instytutu Wolności oraz realizowanego przez FIM projektu ,,WAM – Ważni Aktywni Młodzi” w ramach Unijnego Dialogu Młodzieżowego, który współfinansowany jest przez Unię Europejską.
W szkoleniu wzięło udział 45 uczestników z 15 organizacji pozarządowych. Podczas szkolenia odbywały się zajęcia agencją marketingową Tigers, firmą PR – Media Trust, spotkania z gośćmi specjalnymi, warsztaty networkingowe i strategiczne. Uczestnicy aktywnie brali udział w zajęciach, pozyskali wiedzę z tworzenia kampanii reklamowych, współpracy z mediami, a także nauczyli się tworzyć dobry content.
Nie zabrakło również atrakcji, która miała zintegrować ze sobą uczestników – Paintball’u!