Akademia Liderów Rzeczpospolitej - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Akademia Liderów Rzeczpospolitej

Akademia Liderów Rzeczypospolitej jest projektem szkoleniowym skierowanym do środowiska akademickiego, mającym na celu odkrywanie i wzmacnianie kompetencji młodych liderów. Szkolenia w ramach Akademii Liderów Rzeczpospolitej pozwalają na poszerzanie wiedzy, budowanie sieci kontaktów, promowanie wartości jaką jest dobro wspólne i działanie na rzecz społeczeństwa.

Szkolenia skierowane są do studentów (19-25 lat) oraz młodszych pracowników naukowych i absolwentów studiów wyższych (25-30 lat) z wybranych ośrodków akademickich w Polsce.

Projekt funkcjonuje od 2016 roku i jest realizowany przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych, która posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji działań z grupami studenckimi. Od pierwszej edycji Akademia Liderów Rzeczypospolitej przeszkoliła 1500 osób z całej Polski.

Akademia Liderów Rzeczypospolitej oferuje trzy rodzaje szkoleń: I stopnia, II stopnia oraz obóz letni:

  • I stopień są to bezpłatne jednodniowe szkolenia liderskie w 26 wybranych ośrodkach akademickich w Polsce i w jednym na Litwie. Każde szkolenie przewidziane jest dla grupy 25 uczestników.
  • II stopień to dwa weekendowe (piątek-niedziela) szkolenia dla liderów organizacji akademickich i studenckich uczestniczących w szkoleniach I stopnia. Każde szkolenie przewidziane jest dla grupy 60 uczestników – osób wyróżniających się wiedzą i zaangażowaniem ze szkoleń I stopnia.
  • Obóz letni liderów to 5-dniowe szkolenie odbywające się w raz w roku, otwarte dla szerokiej grupy studenckiej, podczas którego w ramach rozwoju i wykorzystania nabytej wiedzy uczestnicy poprzednich szkoleń będą mogli asystować w prowadzonych zajęciach.

Dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami i liderami ze świata nauki, biznesu i instytucji publicznych jesteśmy w stanie zapewnić wysoki poziom merytoryczny naszych szkoleń.

Zobacz więcej na stronie www.akademialiderowrp.pl