Bliżej Demokracji - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Bliżej Demokracji

Projekt „Bliżej Demokracji” to czwarta edycja polsko-gruzińsko-ukraińskiej szkoły liderów organizowanej wspólnie przez Fundację Inicjatyw Młodzieżowych oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów. Naszym partnerem po stronie Gruzji jest organizacja pozarządowa Student-Youth Council, której działalność skupia się głównie na integracji lokalnej młodzieży i stwarzaniu jej możliwości aktywnego udziału w życiu publicznym w ramach procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego w Gruzji.

„Bliżej Demokracji” to tygodniowa szkoła, podczas której uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę, która usprawniła ich aktywność społeczną i była doskonałą okazją do ich rozwoju. Warsztaty, zajęcia były prowadzone przez zawodowych trenerów, dziennikarzy oraz ludzi ze świata biznesu i mediów. Dodatkowo uczestnicy szkolenia mogli porozmawiać z ważnymi osobistościami polskiego życia publicznego.

Uczestnicy projektu zdobyli wiedzę na temat najnowszej historii i polityki Polski oraz Gruzji poprzez poruszanie trudnych tematów, szukanie podobnych doświadczeń, poznanie różnic i podobieństw kulturowych. Poznali politykę obu narodów. Dowiedzieli się jak skutecznie działać, jak oddziaływać na otoczenie i rzeczywistość społeczną. Praca w międzynarodowej grupie pozwoliła na skonfrontowanie postaw i stereotypów, jakie na temat obu krajów i kultur mieli uczestnicy. Ponadto zostali wyposażeni w wiedzę, w jaki sposób budować organizację, tworzyć jej wizerunek i budować zespół.

Uczestnicy wzięli udział w specjalnie przygotowanych warsztatach medialnych, podczas których został zaprezentowany sposób umiejętnego korzystania z mediów oraz budowania relacji organizacji z mediami. Warsztaty medialne miały również na celu pobudzenie do krytycznego myślenia. Dodatkowym elementem projektu było wskazanie wzorów postaw obywatelskich i społecznych. Efektem procesu było także podniesienie kompetencji liderów organizacji studencko-akademickich w Polsce oraz Gruzji.

Zobacz więcej na stronie: www.blizejdemokracji.pl/