Inwestuj w młodych - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Inwestuj w młodych

Głównym celem projektu jest budowanie marki Fundacji oraz promowanie naszej misji.
Chcemy dotrzeć z naszymi przekazami i celami do szerokiego grona odbiorców, aby móc kształtować świadomą markę Fundacji nie tylko poprzez projekty, które realizujemy.

Projekt „Inwestuj w młodych” jest projektem sfinansowanym sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.