istotnie.pl - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

istotnie.pl

istotnie.pl to przestrzeń dla studentów, środowisk akademickich oraz niezależnych badaczy, na którym znaleźć można najważniejsze informacje dotyczące życia studenckiego, innowacji, przedsiębiorczości oraz działalności naukowej.

Celem portalu jest poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym.
Promowanie innowacyjnych rozwiązań w szczególności z zakresu nauk społecznych i humanistycznych oraz zapewnienie lepszej dostępności do informacji na temat dostępnych na rynku ofert staży i praktyk.

Zobacz więcej na stronie: www.istotnie.pl

Znajdź nas na FacebookuTwitterze.

https://www.youtube.com/watch?v=knN6NSjRUus