Klub Lidera Rzeczypospolitej - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Klub Lidera Rzeczypospolitej

Klub Lidera Rzeczypospolitej to ogólnopolski projekt zrzeszający młodych, którzy chcą działać na rzecz lokalnego społeczeństwa.

  • Klub to platforma wymiany doświadczeń, która przyczynia się do współpracy pomiędzy aktywnymi studentami z terenu całej Polski i na jej obszarze
  • Członkami są absolwenci Akademii Liderów Rzeczypospolitej, którzy ukończyli szkolenie II stopnia oraz wzięli udział w Szkole Letniej Liderów
  • W ramach Klubu członkowie podejmują działania, które są odpowiedzią na potrzeby w ich środowisku
Dlaczego powstał klub lidera:

Powstanie Klubu Lidera Rzeczypospolitej wynika z potrzeby integracji młodych liderów z całej Polski, a co za tym idzie nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń, podniesienia kwalifikacji i wzajemnym wspieraniu się w działaniach jakie podejmują na rzecz innych

Długoterminowym celem Klubu jest utworzenie oddziałów, w każdym województwie w Polsce

Zobacz więcej na stronie www.klubliderarp.pl