Liderzy Wspólnoty - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Ideą „Liderów Wspólnoty” jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę, która usprawni ich aktywność lokalną i będzie doskonałą okazją do rozwoju ich kompetencji.

POLSKO-LITEWSKI OBÓZ LIDERSKI

TEMATYKA WARSZTATÓW:

 

 • STRATEGIA ROZWOJU ORGANIZACJI

 • POLSKO- LITEWSKI WARSZTAT HISTORYCZNY

 • ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

 

 • PUBLIC RELATIONS

 • SOCIAL MEDIA

 • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Fundacja zapewnia:

 • transport (Warszawa<-> Litwa)

 • nocleg

 • pełne wyżywienie

 • bilety wstępu

 • koszty związane z atrakcjami podczas obozu

Fundacja nie zwraca kosztów poniesionych związku z dojazdem do Warszawy. Warszawa będzie punktem startowym i końcowym projektu.

HOTEL DLA UCZESTNIKÓW

5 dni spędzimy w pięknej okolicy na Litwie. Miejscem naszych noclegów będzie hotel Erarichi.

Strona hotelu: Erarichi

„LIDERZY WSPÓLNOTY” W LICZBACH

MIĘDZYNARODOWE WYMIANY

UCZESTNIKÓW WYMIANY

KLUB LIDERA

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIA

WYKŁADOWCÓW

REPORTAŻE PROJEKTOWE

DNI SZKOLEŃ LIDERSKICH

WARSZTATÓW, ZAJĘĆ

KONKURS DLA MŁODZIEŻY

KALENDARZ PROJEKTU 2017/2018

 Sierpień 

I międzynarodowe spotkanie - Litwa

Wrzesień 

w

I międzynarodowa wymiana

Październik – listopad 

Prace nad portalem młodzieżowym

Grudzień 

II międzynarodowe spotkanie - Litwa

Styczeń – marzec

Rekrutacja do Klubu Lidera

Kwiecień

III międzynarodowe spotkanie -Polska

Maj

Konkurs dziennikarsko-fotograficzny

Czerwiec

Utworzenie Klubu Lidera

Lipiec

w

II międzynarodowa wymiana

Lipiec – sierpień

I spotkanie organizacyjne Klubu Lidera

Sierpień

b

Podsumowanie projektu

ORGANIZATORZY

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych jest liderem organizacji akademickich w Polsce. Wśród podstawowych celów Fundacji jest działalność edukacyjna w przestrzeni publicznej w zakresie patriotyzmu i historii Polski, a także promowanie postaw obywatelskich oraz społecznych. Poprzez podejmowane inicjatywy Fundacja szeroko dociera przede wszystkim do młodzieży szkolnej i akademickiej integrując ją i angażując w swoje działania. Ponadto jest wydawcą ogólnopolskiego Magazynu Studenckiego „Koncept”.
Salcininku rajono savivaldybes administracija jest jednostką administracyjną, podzieloną na 13 gmin. Jako samorząd pełni statutowe funkcje, w tym pracę z młodzieżą. Są aktywni w kwestii współpracy zagranicznej, która opiera się na projektach z Polską, ale też z Niemcami, Francją, Włochami czy Szwecją. W dziedzinie szerzenia idei europejskiej i współpracy partnerskiej wyróżnieni zostali Honorową Flagą Rady Europy. Administracja pełni funkcje organizatora pracy w zakresie  następujących dziedzin:  finanse administracji oraz księgowość instytucji podlegających, oświata, ochrona zdrowia, opieka socjalna, ochrona praw dziecka, gospodarka komunalna i rolnictwo, polityka młodzieżowa, a także funkcje wykonawcy.

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

ZESPÓŁ

Dominika Palcar

Dyrektor Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, z którą jest zawodowo związana. Koordynator ogólnopolskiego Kongresu Liderów Rzeczypospolitej, zimowej międzynarodowej Szkoły Liderów „Bliżej Demokracji” oraz autorskiego projektu: „Unia dla młodzieży” w ramach programu „Młodzież działa lokalnie”. Członek redakcji Magazynu Akademickiego „Koncept”.

Tomasz Skorupski

Prezes Zarządu, absolwent Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Socjologii na UKSW. Jeszcze podczas studiów odpowiedzialny za wprowadzenie Magazynu Akademickiego „Koncept” na rynek. Od początku kariery zawodowej związany z branżą telekomunikacyjną, gdzie kierował projektami z innowacyjnej gospodarki. Trener liderów NGO’s, ekspert w dziedzinie telekomunikacji. Podharcmistrz ZHR.

Beata Pietkiewicz

Wicedyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego na Litwie(kadencja 2015-2019), przewodnicząca Rady Młodzieżowej  rejonu solecznickiego, wiceprezes i kierownik projektów Solecznickiego Odziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie, redaktor  miesięcznika „Soleczniki”.

Donata Aszmankewicziene

Kierownik wydziału Inwestycji i strategicznego planowania samorządu rejonu solecznickiego na Litwie, członek Rady Młodzieżowej  rejonu solecznickiego. Główny interes pracy pozyskanie funduszy Europejskich na cele rejonu, także przyciągniecie inwestycji i biznesu na terytorium rejonu, co sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy.

KONTAKT

Dominika Palcar
Koordynator projektu
Dyrektor Fundacji

d.palcar@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa

NIP: 701-03-46-695 REGON: 146179980