Magazyn Akademicki „Koncept” - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Magazyn Akademicki „Koncept”

Magazyn Akademicki „Koncept” wychodzący od listopada 2012 roku, to jedno z największych pism akademicko – studenckich wydawanych w Polsce. Medium przeznaczone jest dla naukowców, studentów, absolwentów, kadry akademickiej, menadżerów, klasy średniej i wszystkich osób zainteresowanych życiem publicznym.

Pismo dystrybuowane jest na największych polskich uczelniach, ale porusza także tematykę szeroko wykraczającą poza świat uniwersytecki. „Koncept” skupia się na perspektywach polskiej modernizacji, -kondycji i problemach klasy średniej oraz inteligencji. Nie brakuje również tekstów analizujących zagadnienia z obszarów: ekonomii, rynku pracy, historii, kultury oraz sportu.

Autorzy „Konceptu” chcą przede wszystkim śledzić bieżące zmiany cywilizacyjne w Polsce i na świecie, szukać na nie odpowiedzi. Diagnozują problemy i szukają pozytywnych, możliwych do realizacji sposobów ich rozwiązania. Pismo nie porusza tematyki związanej z bieżącymi grami polityczno-partyjnymi – to pole pozostawiamy innym. Magazyn stanowi także rodzaj prasowego think tanku – publikując zestaw podawanych w przystępnej formie analiz i raportów będących odpowiedziami na wyzwanie stojące przed polską nauką, biznesem, administracją i państwem. Bardzo ważne dla nas jest tworzenie środowiska skupionego wokoło gazety. Oprócz profesjonalnych dziennikarzy skupiamy wokół pisma naukowców, studentów, aktywną w życiu publicznym elitę biznesu i administracji.

Zobacz więcej na stronie www.gazetakoncept.pl