Przedsiębiorczy Żak - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
Celem głównym projektu jest comiesięczna edukacja ekonomiczna studentów, absolwentów, kadry akademickiej i środowisk studencko-akademickich z terenu całej Polski, poprzez publikację w Magazynie Akademickim “Koncept” artykułów podnoszących wiedzę ekonomiczną. W ramach tego projektu w Magazynie ukażą się następujące cykle artykułów ekonomicznych:

 1. Gdy mało staje się dużo… czyli oszczędzanie się opłaca
 2. Różne oblicza patriotyzmu gospodarczego
 3. Ryzyka kryptowaluty
 4. Moja przyszłość finansowa, czyli o emeryturach i nie tylko
 5. Pewnym krokiem na rynek pracy
 6. Jak zapanować nad domowym budżetem
 7. Przedsiębiorczość w pigułce, czyli o działalności gospodarczej słów kilka
 8. Bezpieczeństwo na finansowej drodze
 9. Funkcje i zadania NBP
 10. Głowa z kredytem czy kredyt z głową?
 11. Pieniądz wczoraj i dziś
 12. System bankowy i jego funkcje, czyli o tym, że banki są przydatne

 

Dzięki projektowi „Przedsiębiorczy Żak” nasi czytelnicy poszerzą swoją wiedzę ekonomiczną dotyczącą:

 • sposobu oszczędzania i inwestowania pieniędzy;
 • możliwości zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej
 • zarządzania domowym budżetem oraz dbania o bezpieczeństwo finansów zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym
 • ewolucji pieniądza oraz jakie będzie jego miejsce i rola w przyszłości
 • roli banków, w tym Narodowego Banku Polskiego w ustroju państwowym
 • patriotyzmu gospodarczego i jakie ma on wymiary
 • przedsiębiorczości, w szczególności na co zwrócić uwagę przy planowaniu założenia działalności gospodarczej oraz jak aktywnie wejść na rynek pracy
 • instrumentów finansowych, a w szczególności kredytów i pożyczek.

Wszystkie artykuły ekonomiczne znajdują się na stronie Konceptu Przedsiębiorczy Żak