Stanisław Moniuszko - Ojciec polskiej opery narodowej - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych
Celem głównym projektu jest comiesięczna edukacja poprzez promowanie osoby Stanisława Moniuszki jako ojca polskiej opery narodowej, promowanie jego twórczości, życiorysu oraz postawy, poprzez publikację 14 artykułów na stronie www.gazetakoncept.pl, na portalu istotnie.pl oraz promocję w social mediach.

Tematyka artykułów:

 • życiorys Stanisława Moniuszki
 • „Śpiewnik domowy”
 • Moniuszko, jako twórca opery narodowej
 •  „Halka”
 • „Straszny dwór”
 •  „Paria”
 •  „Prząśniczka”
 •  balety
 • operetki
 •  utwory kameralne
 •  upamiętnianie kompozytora w Polsce (pomniki, nazwy ulic, znaczki Poczty Polskiej.

Naszą ideą przewodnią jest edukacja młodych ludzi z terenu całej Polski. Niezwykle ważne jest dziś, by młodzi nie zapominali o wybitnych osobach, które na stałe wpisały się i ukształtowały historię Polski . To oni będą kreować naszą wspólną przyszłość, dlatego już teraz powinni brać odpowiedzialność za wspólnotę i społeczeństwo. Możemy ich tego uczyć poprzez stwarzanie możliwości rozwoju, jakim jest właśnie edukacja.

Wszystkie artykuły ekonomiczne znajdują się na stronie Konceptu Stanisław Moniuszko