Student na rynku - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

To cykl wydawniczo-edukacyjny realizowany na łamach Magazynu Akademickiego „Koncept”. Znaleźć tutaj można wywiady z doktorami, profesorami z wyższych uczelni w Polsce z zakresu ekonomii i finansów, artykuły ekonomiczne, a także quizy.

Quizy ekonomiczne dzielą się na 3 typy:

 • Mini Quiz Ekonomiczny
 • Quiz Ekonomiczny z nagrodami
 • Wielki Quiz Ekonomiczny

Celem głównym projektu jest comiesięczna edukacja ekonomiczna studentów, absolwentów, kadry akademickiej i środowisk studencko-akademickich na terenie Polski poprzez publikacje zawarte w dziewięciu drukowanych numerach Magazynu Akademickiego „Koncept” oraz poprzez udział w internetowych Quizach Ekonomicznych.

W ramach tego projektu w Magazynie ukażą się następujące cykle artykułów ekonomicznych:

 1. Wejście na rynek pracy studentów.  
 2. Dobre praktyki przygotowujące do podjęcia pierwszej pracy.   
 3. Jak krok po kroku dojść do własnego biznesu, jakie działania trzeba podjąć zakładając swój biznes. 
 4. Jak rozpocząć karierę w branży kreatywnej.  
 5. Metody zapobiegania emigracji zarobkowej oraz jej skutki.  
 6. E-biznes – czy w dzisiejszych czasach jest już obowiązkiem, jakie są modele biznesowe.   
 7. W jaki sposób ekonomia może współpracować z innymi dziedzinami nauki, jak może na nie wpływać. 
 8. Mieszkanie dla studenta.
 9. Posiadanie produktów finansowych przez studentów.

Quizy ekonomiczne dostępne są na stronie Quizy Koncept 

Wszystkie artykuły ekonomiczne znajdują się na stronie Konceptu Przedsiębiorczy Żak