"Kreatywna Przestrzeń Patriotyzmu" - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Od dekady Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych odpowiada za realizację potrzeb społeczeństwa obywatelskiego w wielu jego wymiarach, m.in. edukacyjnym, obywatelskim, jak również ekonomicznym.

Dzięki realizacji projektu “Kreatywna Przestrzeń Patriotyzmu” udało nam się dokonać zakupu przestrzeni biurowej wraz z oddzielnym pomieszczeniem kreatywnym, co przyczyni się do lepszej jakości naszych działań. Fundacja się rozwija, a zespół powiększa się o kolejne osoby, a obecne biuro nie mieściło już dodatkowych osób. Zależy nam na tym, aby zapewnić komfort osobom zatrudnionym.

Poza powierzchnią biurową, część przestrzeni jest przeznaczona jako miejsce, w którym są realizowane dotychczasowe i nowe projekty, które przede wszystkim inspirują młodzież (i nie tylko) do promowania i rozpowszechniania polskiego dziedzictwa kulturowego, historii Polski oraz postaw patriotycznych.

W przestrzeni kreatywnej fundacja nagrywa m.in. serię podcastów z przedstawicielami młodzieżowych organizacji pozarządowych, artykuły z Magazynu Akademickiego „Koncept” dla osób niewidomych.

Jest to także miejsce spotkań członków Klubu Lidera Rzeczypospolitej, który jest jednym z głównych projektów fundacji. Klub Lidera Rzeczypospolitej inicjuje wiele działań w zakresie dobra wspólnego, patriotyzmu i edukacji dla różnych grup społecznych (studentów, seniorów czy dzieci) na terenie całej Polski. „Kreatywna Przestrzeń Patriotyzmu” to idealna przestrzeń do ich spotkań, na których mogą planować nowe inicjatywy w zakresie historii Polski, dziedzictwa narodowego, polskiej myśli społeczno-politycznej oraz wypracowywać plan działania.

„Kreatywna Przestrzeń Patriotyzmu” to miejsce nie tylko dla działającego w fundacji KLRP, ale również dla organizacji współdziałających, np. organizacji harcerskich z terenu całej Polski, z którymi współpracujemy. Wiele drużyn harcerskich nie ma zaplecza instytucjonalnego do realizacji i przeprowadzania swoich ciekawych inicjatyw. Harcerze to organizacja kojarząca się z promowaniem postaw patriotycznych, wobec tego to miejsce będzie tym bardziej może służyć ich spotkaniom, na których będą tworzyć projekty związane z upowszechnianiem wiedzy o historii i dziedzictwie Polski.

Miejsce to przysłuży się również osobom z redakcji Magazynu Akademickiego „Koncept„, którzy mogą spotkać się stacjonarnie, porozmawiać o działaniach magazynu i zintegrować się. Dodatkowo dzięki powstaniu „Kreatywnej Przestrzeni Patriotyzmu” Magazyn Akademicki „Koncept” realizuje wieczory patriotyczne, które miał w planach już od dawna, jednak nie było odpowiedniego miejsca na ich realizację.