Międzynarodowi Liderzy Wspólnoty - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Wymiana dobrych praktyk, swoiste know-how, dzielenie się doświadczeniami w prowadzeniu działań i programów kluczowych dla młodzieży z Polski i Litwy to właśnie główne cele naszego projektu.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych (FIM) od początku działalności skupia się na młodzieży studenckiej, organizacjach akademickich, młodzieżowych i ogólnopolskich. Ostatnio chcieliśmy skorzystać z doświadczenia partnera zagranicznego i zająć się młodzieżą trochę młodszą i działającą poza dużymi miastami. Właśnie w taki sposób, w grudniu 2016 r., narodził się pomysł na realizację międzynarodowego projektu „Liderzy Wspólnoty”. Jest on uzupełnieniem i dopełnieniem prowadzonych przez FIM aktywności. Organizacja litewska współpracująca z nami w ramach tego programu to Salcininku rajono savivaldybe.

Ideą „Liderów Wspólnoty” jest zwiększenie udziału młodzieży w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym.

I wymiana międzynarodowa

We wrześniu br. odbyła się pierwsza polsko-litewska wymiana, podczas której uczestnicy mieli okazję spotkać się i porozmawiać m. in. z Prezesem Rady Ministrów i ministrem rozwoju i finansów Mateuszem Morawieckim, posłem na Sejm VIII kadencji Pawłem Szefernakerem czy prezesem PLL LOT Rafałem Milczarskim. Przez pięć dni zdobywali wiedzę na tematy związane ze strategią rozwoju organizacji, planowania pracy zespołu wraz z elementami finansowania, że sztuką wystąpień publicznych oraz grą strategiczną, która umożliwiała sprawdzenie różnych kompetencji liderskich w praktyce. Ponadto mieli okazję wziąć udział w warsztatach: z zakresu stosowania różnych form dziennikarskich – „Od reportażu po felieton”, z oceniania swoich mocnych stron – „Co zrobić, aby poczuć się pewniej w roli lidera?” czy „Różnica między liderem a menadżerem”.

Kalendarium projektu – czyli co za, a co jeszcze przed nami

Za nami już dwa międzynarodowe spotkania projektowe na Litwie, pierwsza wymiana, a co jeszcze przygotowujemy? W ramach tego projektu pracujemy nad rozpoczęciem aktywności medialnej w formie portalu o charakterze regionalnym i nie tylko młodzieżowym. Jesteśmy w trakcie tworzenia „Klubu Lidera”, o którym niebawem na pewno usłyszycie  Czytajcie uważnie „Koncept”, bo już niedługo pojawi się w nim konkurs dziennikarsko-fotograficzny – bądźcie czujni! W kwietniu odbędzie się ostatnie spotkanie projektowe, podczas którego zaplanujemy kolejną, drugą już wymianę międzynarodową w ramach „Liderów Wspólnoty”, która odbędzie się na Litwie. Nie przegapcie tej okazji! Pięć dni w Solecznikach, że wspaniałymi trenerami i jeszcze większą wymianą dobrych praktyk.

„Liderzy Wspólnoty” w social media

O projekcie możecie przeczytać na stronie FIM-u www.fundacjainicjatywmlodziezowych.pl, opis naszych przedsięwzięć znajdziecie na fanpage’u @LiderzyWspólnoty.