Regulamin przekazywania darowizn - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Regulamin przekazywania darowizn

Strona internetowa www.fim.edu.pl jest administrowana przez Fundację Inicjatyw
Młodzieżowych, z siedzibą w Warszawie (00-382), ul. Solec 81b lok. 73a, NIP: 701-03-46-695;
REGON: 146179980; KRS: 0000425007 (dalej: „Fundacja”), e-mail: kontakt@fim.edu.pl.
Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia
jej działalności statutowej.

1. Darowiznę na cele statutowe Fundacji można przekazać tradycyjnym przelewem
bankowym lub korzystając z funkcji jednorazowego wsparcia Fundacji poprzez
dokonanie wpłaty na stronie www.fim.edu.pl/wspieraj-nas/.
2. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem
Operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu
(adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami
NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
4. Użytkownik/czka może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną
podaną przez siebie kwotę.
5. Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej darczyńcy. Dane te przechowuje Operator płatności.
6. Dane odbiorcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację.
Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. PayU nie
pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera
prowizję od Fundacji.
7. Dokonanie darowizny przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Fundacji
równoznaczny jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
8. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności
dostępną na stronie internetowej Fundacji.
9. Chronimy Twoje wpłaty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu
wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności
korzystamy z bezpiecznych operatorów płatności PayU
10. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych bądź dokonywanych
wpłat Fundacja powołała inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować poprzez email kontakt@fim.edu.pl lub pisemnie na adres siedziby
Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych.