Unijny Dialog Młodzieżowy

Czym jest?

Unijny Dialog Młodzieżowy to mechanizm, umożliwiający wymianę poglądów między młodymi ludźmi a decydentami w ramach strategii UE na rzecz młodzieży, która skupia się na angażowaniu i łączeniu ze sobą młodych ludzi oraz wzmacnianiu ich pozycji.

Jak działa?

Działania prowadzone są w ramach
18 – miesięcznych cykli. Inicjatywa ta jest skierowana do wszystkich młodych ludzi, również tych o mniejszych szansach oraz niezaangażowanych w życie obywatelskie i nieaktywnych w tym zakresie.

Kto go prowadzi?

Na poziomie krajów Unii dialogiem zarządzają krajowe grupy robocze, które są odpowiedzialne za prowadzenie lokalnych konsultacji i działań. Jego realizacją na poziomie Unii kierują natomiast trzy kraje sprawujące kolejno prezydencję w Radzie UE, które odgrywają wiodącą rolę w tym procesie i współpracują ściśle z Komisją Europejską, agencjami krajowymi, oraz z Europejskim Forum Młodzieży.