Unijny Dialog - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Unijny Dialog Młodzieżowy

Unijny dialog młodzieżowy to mechanizm, który umożliwia wymianę poglądów między młodymi ludźmi a politykami w ramach strategii UE na rzecz młodzieży. Dialog wspiera realizację strategii UE, która skupia się na angażowaniu i łączeniu ze sobą młodych ludzi oraz wzmacnianiu ich pozycji. Działania prowadzone są w ramach 18-miesięcznych cykli. Inicjatywa ta jest skierowana do wszystkich młodych ludzi, również tych o mniejszych szansach oraz niezaangażowanych w życie obywatelskie i nieaktywnych w tym zakresie. 

Skład Krajowej Grupy Roboczej ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych: Piotr Rydzewski – Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych – Przewodniczący; Michał Gratkowski – Kierownik Klubu Lidera RP; Filip Hrostek – Koordynator Unijnego Dialogu Młodzieżowego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki: Anna Rojek – główny specjalista w DWM; Magda WItan – zastępca dyrektora DWM.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Alicja Pietrzak – Dyrektor Biura Edukacji Szkolnej, Młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności; Anna Pavlovych – Koordynator Zespołu Erasmus+ Młodzież i DiscoverEU.

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem: Minister Piotr Mazurek – Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej; Współprzewodniczący RDzMP Piotr Wasilewski.

Rada Dzieci i Młodzieży: Katarzyna Stalmach; Maciej Kudra-Bartkowiak.

 

 

Miejsce spotkań i dyskusji

Możliwość bezpośredniego dialogu z decydentami

Młodzieżowa i nowoczesna forma spotkania

Dostęp do atrakcyjnych i nowych narzędzi

Szykujemy kilka nieoczekiwanych niespodzianek

Ogólnopolski Kongres Dialogu Młodzieżowego był zwieńczeniem i podsumowaniem 8. cyklu Unijnego Dialogu Młodzieżowego. Jego głównym celem było stworzenie miejsca do spotkania dla młodzieżowych aktywistów, jednocześnie niosąc ze sobą wartość merytoryczną i motywację do działania. Kongres ten był również miejscem, gdzie polska młodzież mogła przyczynić się do rozwijania dialogu z decydentami, którzy mają realny wpływ na kształtowanie polityki młodzieżowej oraz na przyszłość naszego kraju. Składał się on z m.in. z Q&A z Premierem Mateuszem Morawieckim, prezentacji „Niezbędnika Młodzieżowego Aktywisty” oraz debaty młodzieżowych organów doradczych.

<——   Sprawdźcie relacje z OKDM!