Cykle Unijnego Dialogu Młodzieżowego

8 cykl

Ósmy cykl dialogu odbywał się w ramach trzech prezydencji – Niemiec, Portugalii i Słowenii, które rozpoczęły się 1 lipca 2020 r. i trwały 18 miesięcy. 

Priorytetem tematycznym wybranym przez te państwa była: „Europa dla młodzieży – młodzież dla Europy: przestrzeń dla demokracji i uczestnictwa” (Europe for YOUth – YOUth for Europe: Space for Democracy and Participation). 

Ten temat przewodni jest więc bezpośrednio związany z europejskim celem młodzieżowym nr 9: „przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich”.

Ostateczne wspólne zalecenia będące wynikiem tego 18-miesięcznego cyklu dialogu zostały uwzględnione w przyjętej przez Radę Unii Europejskiej rezolucji Rady na temat wyników 8. cyklu unijnego dialogu młodzieżowego.

9 cykl

Dziewiąty cykl dialogu odbywał się w ramach trzech prezydencji – Francji, Czech i Szwecji, które rozpoczęły się 1 stycznia 2022 r. i trwały 18 miesięcy. 

Priorytetem tematycznym wybranym przez te państwa była: „Zrównoważona i zielona Europa”.

Ten temat przewodni jest więc bezpośrednio związany z europejskim celem młodzieżowym nr 3: „włączające społeczeństwa” i nr 10: „zrównoważona zielona Europa”.

Ostateczne wspólne zalecenia będące wynikiem tego 18-miesięcznego cyklu dialogu zostały uwzględnione w przyjętej przez Radę Unii Europejskiej rezolucji Rady na temat wyników 9. cyklu unijnego dialogu młodzieżowego.

10 cykl

Dziesiąty cykl dialogu odbywa się w ramach trzech prezydencji – Hiszpanii, Belgii i Węgier, które rozpoczęły się 1 lipca 2023r. i będą trwały 18 miesięcy.

Priorytetem tematycznym wybranym przez te państwa jest: „Potrzebujemy młodzieży”.

Ten temat jest więc bezpośrednio związany z europejskim celem młodzieżowym nr 3: „włączające społeczeństwa”.