Krajowa Grupa Robocza ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego

Krajowa Grupa Robocza ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki w styczniu 2022 r. Jej zadaniem jest koordynowanie procesu unijnego dialogu młodzieżowego na poziomie krajowym oraz działanie na rzecz promowania jego wyników. W skład Grupy wchodzą m.in. przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Rady Dzieci i Młodzieży RP.

Krajowa Grupa Robocza ds. Unijnego Dialogu Młodzieżowego została powołana przez Ministra Edukacji i Nauki w styczniu 2022 r. Jej zadaniem jest koordynowanie procesu unijnego dialogu młodzieżowego na poziomie krajowym oraz działanie na rzecz promowania jego wyników. W skład Grupy wchodzą m.in. przedstawiciele Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Rady Dzieci i Młodzieży RP.

Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

 • Piotr Rydzewski – Prezes Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych, Przewodniczący
 • Filip Hrostek – Koordynator Unijnego Dialogu Młodzieżowego
 • Kalista Wysocka – Dyrektor Redakcji Magazynu Akademickiego „Koncept”

Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • Magda Witan – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej
 • Anna Łysik – naczelnik Wydziału Spraw Europejskich i Organizacji Międzynarodowych Oświaty i Młodzieży
 • Magda Radlak – specjalista Wydział Spraw Europejskich i Organizacji Międzynarodowych Oświaty i Młodzieży
 • Łukasz Kmiotek, starszy specjalista Wydział Spraw Europejskich i Organizacji Międzynarodowych Oświaty i Młodzieży

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 • Alicja Pietrzak – Dyrektor Biura Edukacji Szkolnej, Młodzieży i Europejskiego Korpusu Solidarności
 • Anna Pavlovych – Koordynator Zespołu Erasmus+ Młodzież i DiscoverEU

Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem

 • Minister Piotr Mazurek – Współprzewodniczący RDzMP

Rada Dzieci i Młodzieży RP

 • Katarzyna Stalmach
 • Maciej Kudra-Bartkowiak