Kolegium Legislacji - Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych

Kolegium Legislacji to jedyny taki projekt skierowany do trzydziestu wybranych w drodze konkursu studentów prawa z całej Polski. To tygodniowe spotkanie edukacyjne umożliwiające udział w serii wykładów i warsztatów poświęconym zagadnieniom prawnym i społecznym prowadzonym przez grupę wyspecjalizowanych prawników, polityków, urzędników i inne osoby pełniące istotne funkcje w aparacie państwowym RP. Idea organizacji Kolegium Legislacji opiera się na przekonaniu o integracji młodego pokolenia wokół wartości takich jak: słuszne prawo, dobra legislacja, patriotyzm, właściwe i skuteczne rządzenie, dobro wspólne oraz poszanowanie tradycji.

Ruszyła rekrutacja na drugą edycję Kolegium Legislacji!

Harmonogram II edycji Kolegium Legislacji – „Sztuka legislacji”: 

Etap I rekrutacji: 20.09.2021 r. – 10.10.2021 r.

Wyniki I etapu rekrutacji: 11.10.2021 r.

Etap II rekrutacji: 12.10.2021 r. – 19.10.2021 r.

Wyniki rekrutacji: 25.10.2021 r.

II edycja Kolegium Legislacji: 09.11 – 14.11.2021 r.

Udział w Kolegium Legislacji jest nieodpłatny. Obowiązuje jednorazowa płatność wynosząca 100 zł za udział w zajęciach integracyjnych oraz atrakcjach. O sposobie dokonania płatności uczestnicy zakwalifikowani do projektu zostaną powiadomieni drogą mailową. W czasie trwania projektu Organizator zapewnienia wszystkim jego uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Nie pokrywamy kosztów dojazdu do Warszawy.

Aby rozpocząć proces rekrutacyjny należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Do formularza można dołączyć maksymalnie trzy rekomendacje w każdej z dwóch poniższych kategorii:

  • Rekomendacje od organizacji pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia, organizacje studenckie itp.)
  • Rekomendacje od autorytetów naukowych tj. nauczycieli akademickich, praktyków prawniczych z minimalnym stopniem doktora nauk prawnych.

Dodanie maksymalnie trzech rekomendacji w każdej z dwóch kategorii nie jest obowiązkowe, lecz wpływa na przyznawane punkty w procesie rekrutacyjnym.

Organizator, ze względu na sytuację epidemiologiczną będzie honorować wydane zaświadczenia w formie elektronicznej, w tym również wiadomości e-mail z zaświadczeniem, które należy zapisać w formacie pdf.

Do II etapu zakwalifikuje się maksymalnie 60 osób, które wypełnią poprawnie ankietę zgłoszeniową oraz uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku, gdy więcej osób uzyska tę samą liczbę punktów, co 60. osoba z grupy, do następnego etapu przechodzą wszystkie osoby, które uzyskały taką liczbę punktów.

Osoby zakwalifikowane przez komisję do tego etapu będą musiały przygotować prezentację wideo (zapis z osobiście przeprowadzonej prezentacji) trwającej do 5 minut. Temat prezentacji zostanie wskazany przez organizatora i przekazany 6 października drogą mailową.

Kandydaci będą zobowiązani do przesłania nagrania do 12 października 2021 r. w sposób umożliwiający pobranie pliku wideo na komputer lub jego obejrzenie w dowolnym momencie np. serwis YouTube (film niepubliczny – dostępny tylko dla osób mających link). Poza plikiem wideo kandydat zobowiązany jest do wysłania materiałów z których będzie korzystać w trakcie wystąpienia (np. prezentacja PowerPoint).

Nie zwlekaj- zgłoś się już teraz

Podsumowanie pierwszej edycji Kolegium Legislacji: 

ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 – Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi cateringowej oraz usługi hotelowej dla uczestników szkolenia, które odbędzie się w terminie 13 – 21 lutego 2021 r. (sobota – niedziela)

Organizator:

Partner:

Darczyńca:

Patronat medialny: